Minska energiförbrukning i hemmet

Att försöka minska sin egen energiförbrukning är mer relevant än någonsin. I en värld med fortsatt höga utsläpp ser vi hur det blir allt svårare för världens länder att nå klimatmålen och undvika att temperaturen på jorden stiger. Människor börjar nu i allt större utsträckning se problemen och allvaret i detta och vill göra vad dom kan för att dra sitt strå till stacken. Vi ska nu titta närmare på vad man kan göra i sitt eget hem för att minska energianvändningen och förbrukningen – för det är ju inte bara miljön som tjänar på en förändring – utan även din plånbok. Här följer 5 konkreta tips!

Se över radiatorerna i fastigheten

Eldning med olja i en fastighet innebär ofta att man har radiatorer av den äldre modellen som arbetar med höga vattentemperaturer. Byter man energikälla kan det till och med vara svårt att upprätthålla den höga temperaturen och radiatorerna kan behöva bytas ut av den anledningen. Men oavsett vilken värmekälla man använder så finns det betydligt mer energismarta radiatorer på marknaden idag.

De nya radiatorerna eller elementen sparar energi och är betydligt tystare än de gamla som ofta ger ifrån sig knäppande ljud. I och med att dom har en lägre arbetstemperatur så behöver man dessutom inte vara lika rädd för brännskador och brandrisk på föremål i nära anslutning till radiatorerna.

Minska energiförbrukning i hemmet 1

Byt värmepump

En ny värmepump är alltid en bra investering oavsett värmekälla. Sitter man i en lite äldre fastighet idag så är chansen stor att man har en värmepanna som eldas med olja eller som verkar med direkt el. Eldning med olja är på väg att försvinna och regeringen har fattat beslut att genom någon form av styrning se till att få ett slut av eldning med olja i svenska hushåll senast 2020. Läs mer fördelarna med att sluta med oljan.

Genom att installera bergvärme eller använda en annan värmekälla, såsom exempelvis pellets, så kan man minska sin energiförbrukning avsevärt. Förmodligen har det hänt mycket sedan den gamla värmepumpen installerades i fastigheten och de nya pumparna har i regel en bättre verkningsgrad än de gamla. Dessutom har förmodligen förutsättningarna i fastigheten förändrats vilket ofta innebär att den existerande värmepumpen kan vara för klen. Byt ut värmepumpen för en direkt påverkan på din energiförbrukning.

Minska energiförbrukning i hemmet 2

Installera energisparande kranar

Bara en droppande kran i ett badrum kan kosta dig mycket om man slår ut det på ett år. Ungefär 9000 liter vatten kan gå till spillo på ett år om kranen står och droppar. Tänk då vad man kan spara om man kan minska vattenåtgången när man spolar vatten genom kranen. Det finns många lösningar för detta på marknaden och vi på Mälardalen VVS hjälper dig med både konsultation och installation. Gustavsberg erbjuder exempelvis blandare som har ett så kallat komfortläge om man inte håller i spaken. I sitt grundläge spolas en rimlig mängd vatten och till en viss temperatur som ska vara tillräcklig. Vill man sedan ha mer tryck och varmare så måste man hålla i spaken. Det finns en energimärkning för bland annat blandare som utfärdats av Energimyndigheten i samarbete med Boverket, med flera. Energimärkningen är till för att du som kund ska kunna jämföra blandare med varandra.

Återanvänd varmvatten

Har du tänkt på hur mycket energi du spolar rakt ner i avloppet när du står och duschar? Det är ju vatten som värmts upp och som spolas ned i avloppet, med mycket värme som förblir oanvänd. Nu finns det smarta lösningar på marknaden som tar till vara på den energin. Ett exempel är en så kallad duschvärmeväxlare. Tekniken har nyligen börjat etablera sig i Norden och går ut på att varmvattnet som rinner ned i brunnen används för att värma kallvattnet innan det fortsätter ned i avloppet. På så vis kan man spara mellan 40-55 % av energiförbrukningen för varmvatten i duschen.

Ändra mängden spolvatten i WC-stolen

Att spola vatten i WC-stolen tär på miljön. Visst är det ganska anmärkningsvärt att vi använder rent dricksvatten för att spola i våra toaletter? Just den punkten är inte helt enkel att ändra på som privatperson men man kan göra enkla ingrepp för att minska den mängd vatten som används vid spolning. Det finns WC-stolar på marknaden som erbjuder upp till en halvering av vattenåtgången.

Det är dock viktigt att rådgöra med din rörmokare innan beslut fattas då vissa äldre avloppsrör har en svagare lutning än dagens moderna rör, vilket innebär att dom behöver mer vatten vid spolningen för att det inte ska bli stopp i avloppet.

Kontakta oss idag på Mälardalen VVS för att prata mer om vilka förutsättningar just du har.