Dags att sluta med oljan

Priset på olja förväntas stiga successivt kommande år – mycket på grund av krympande utbud men fortsatt efterfrågan. Trots ihärdiga försök från politiker och internationella organisation har man inte lyckats minska användningen av fossila bränslen i din omfattning som krävs.

Den globala uppvärmningen är dock i full gång och om vi människor av den här generationen inte gör någonting nu så kommer vi lämna över en planet i ganska dåligt skick till våra barn. Det är stor skillnad mellan länder gällande utsläpp av koldioxid. U-länderna har inte samma möjlighet som till exempel Sverige att arbeta med styrmedel och incitament för omställningar till klimatsmarta bränslen. Det är också därför som vi i Sverige har ett globalt ansvar att förvalta vår möjlighet att vara med och utveckla framtidens bränslen.

Företagen och den tunga industrin är naturligtvis den största boven när det gäller utsläpp. Men hushållen och varje individ har en större inverkan än vad många tror. Hur vi lever våra liv, vad vi äter, hur vi transporterar oss, osv, påverkar utsläppen, inte bara direkt utan även indirekt. Äter vi till exempel stora mängder kött så bidrar vi till att utsläppen av koldioxid från nötkreatur ökar.

Byta ut oljepannan – ett enkelt sätt att ändra sin miljöpåverkan

Genom att titta på uppvärmningen av sin fastighet, kan man relativt enkelt göra en insats som resulterar i en bestående minskad klimatpåverkan. Många hus med några år på nacken är idag utrustade med oljepanna. Har man en oljepanna så har man i regel också en vattenburen uppvärmning av huset. Det innebär att man endast behöver byta ut själva värmekällan för att bli av med förbränningen av olja. Att göra detta nu kan vara smart av fler orsaker än att man vill minska sin klimatpåverkan. 2020 siktar nämligen regeringen på att eldning av olja i villor ska upphöra. Hur detta rent praktiskt ska gå till är ännu inte bestämt, men det lutar åt att det blir någon form av skattestyrning, konverteringsbidrag, eller – om det behövs – förbud.

Hur skyddar man sig mot fukt i krypgrunder utan oljepanna?

Ägare till hus med krypgrunder är uttrycker ofta en oro för hur ventilationen av grunden ska ersättas då oljepannan försvinner. En oljepanna tar nämligen hand om ventilationen av grunden, utöver själva uppvärmningen av huset.

Det här är en av anledningarna till varför man ska ta kontakt med en expert på området. Vi på Mälardalen VVS gör en individuell bedömning av just din fastighet. Kontakta oss redan idag. I de flesta fall löser man ventilationen av krypgrunden genom att installera en avfuktare i grunden.

Gör en kalkyl

Tillsammans kan vi titta på de förutsättningar som finns för er fastighet. Vi ser på olika alternativ till oljepannan samt vad som behöver installeras i ert hem för att ersätta pannan. Har man till exempel en skorsten så har förmodligen oljepannan tagit hand om vatten och fukt inne i skorstenen. Detta behöver då ersättas med ett skorstensskydd. Det är sådana saker man tittar på när man sedan gör en sammanvägd kalkyl och ställer kostnaderna mot varandra. Man tittar alltså på vad man har för driftkostnader idag, vad driftkostnaden blir efter installationen samt vad investeringskostnaden blir och hur lång tid det tar innan den betalat sig.

Så vad ska oljepannan ersättas med?

Nu till den stora frågan. Vad ska oljepannan ersättas med? Det finns en rad olika alternativ för uppvärmning med olja. Återigen beror det på förutsättningarna för huset. Ibland kan radiatorerna behövas bytas ut då de lite äldre modellerna kräver hög temperatur i ledningarna. Men vad man än väljer så kommer man att installera en värmepump av något slag. Värmekällan kan bytas ut till bergvärme eller en luft/vatten värmepump. Kontakta oss idag på Mälardalen VVS för konsultation om ni bor i Örebro med omnejd!