Solceller: Din guide till solenergi på taket

Välkommen till den ultimata guiden om solenergi och solvärme, här kan du läsa om skillnaden mellan solceller & solfångare. Vi kommer även att gå igenom fakta och historia om solceller samt olika bidrag och avdrag för installation.

Detta är även den första artikeln i en längre artikelserie om miljö och energi. Här på Mälardalen VVS har vi ett stort intresse för utveckling och energibesparing.

Vi vill även rikta ett stort tack till SolcellsOfferter som är specialister på solceller och dagligen hjälper både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar att få kostnadsfria solcellsofferter. Genom att erbjuda upp till 3 offerter från olika installatörer så kan du som kund vara säker på att du får bäst pris på solceller.

Skillnaden mellan solceller & solfångare

Vad är då skillnaden mellan de olika alternativen för att använda solens gratis energi? Det de har gemensamt är att båda använder solen för att alstra energi som sen används till olika ändamål.

Solceller omvandlar solens energi till elektricitet (så kallad solel), vilket sen kan användas precis som vanlig el. Fördelarna med solel jämfört med vanlig el är att den är garanterat miljövänlig samt betydligt billigare.

Solfångare används istället för att omvandla solenergi till värme (solvärme), som sen används för uppvärmning.

Solpanel är en sammansättning av flera solceller som gemensamt bildar en panel, därav ordet solpanel.

Solvärme blandas oftast ihop med solfångare, vilket är fel. Solvärme avser hela systemet som används för att ta tillvara energi från solen för att skapa värme.

Enkelt förklarat

 • Solceller = el
 • Solfångare = värme
 • Solpanel = flera sammansatta solceller
 • Solvärme = hela systemet för solvärme
solceller
Solceller monterade på ett tak

Solceller

Fördelarna med solceller är många. Det första många tänker på är nog möjligheten att få ner kostnaden för el vilket är en bra anledning, samtidigt så finns det många fler anledningar. Dels för miljön, men det finns även möjlighet att sälja en del av elen som man producerar till andra. Det kombinerat med avdrag eller bidrag vid installation gör det till en väldigt bra affär för både dig och miljön.

Fakta om solceller

Solceller började används redan under 1950-talet, men på grund av hög kostnad samt begränsad effektivt var det en teknik som i huvudsak användes i rymden för att generera el för satelliter. Under 70-talet kom tekniken att bli mer vanlig här ”nere” på jorden, och började långsamt över tid att bli vanligare även för vanliga hushåll. Idag finns det möjlighet att använda solceller för att ladda mobiler, få el i husvagnen, eller ladda utomhusbelysningen.

Här i Sverige fick solceller sitt stora genombrott och uppsving under 2018, mycket tack vare solcellsstödet kombinerat med att det har blivit billigare att köpa in och installera solceller.

I huvudsak så delas solceller upp i två olika grupper: kristallina solceller och tunnfilmssolceller.

Kristallina solceller är den vanligaste typen idag på grund av högre verkningsgrad än tunnfilmssolceller. Kristallina solceller kan sen i sin tur delas upp i två olika typer, polykristallina (eller multikristallina) och monokristallina celler. Polykristallina celler anses generellt ha en något bättre effekt.

Tunnfilmssolceller är en äldre teknik som baseras på att kisel doppas i olika ämnen för att få förmågan att generera solenergi.

monterade solceller
Solceller monterade på en lada

Hur fungerar solceller?

Varje enskild solcell är i grunden en typ av fotodiod, Det som skiljer en fotodiod från en vanlig ”diod” är att fotodioden saknar ett yttre skyddande hölje. När sen solens strålar träffar fotodioden på ovansidan blir den negativt laddad, medans solcellens undersida blir positivt laddad, vilket i sin tur gör att elektricitet genereras. Innan elen sen kan användas så behöver elen konverteras till växelström.

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år.

Naturskyddsföreningen: Faktablad om solenergi

Solen i sin tur tillför mer energi till jorden varje dag än vad vi använder varje dag. Enligt Naturskyddsföreningen så ger solen oss 100 000 gånger mer energi än vad vi gör av med. Med tanke på att elen blir dyrare och dyrare så betyder det att här finns gratis energi – det ända som behövs är helt enkelt solceller för att du ska kunna dra nytta av denna superchans.

Bidrag för solceller

Det är Energimyndigheten i Sverige som ansvarar för solcellsbidrag. När du ansöker så skickas ansökan till Boverket, och sedan är det länsstyrelsen i det län fastigheten är belägen som sköter handläggningen.

Investeringsstöd kan både företag och privatpersoner ansöka om, i form av ett engångsbelopp som betalas ut. För att få investeringsstöd krävs bland annat att:

 • Stödet får max täcka 20% av den totala installationskostnaden (arbetskostnad inräknat)
 • Stödet kan inte kombineras med andra stöd, till exempel ROT-avdrag
 • Högsta möjliga stöd är 1,2 miljoner kronor
 • Kostnaden per installerad kilowatt får ej överstiga 37 000 kronor + moms

Investeringsstöd för att lagra energi är ett stöd som vänder sig till dig som vill lagra energi. Stödet är till för att täcka investeringskostnaden för att lagra energi tillverkad av din egna anläggning.

 • Max 60% av investeringskostnaden och högst 50 000 kronor
 • Skall vara anslutet till elnätet samt kopplad till anläggning för produktion av förnybar energi
 • Endast tillgängligt för privatpersoner
investeringsstöd

Hur ansöker man om investeringsstöd?

Ungefärlig tid 10 days

 1. Skicka in ansökan till Boverket

  Du ansöker enkelt om investeringsstöd via Boverkets hemsida

 2. Ansökan behandlas av länsstyrelsen

  Sedan behandlas din ansökan av länsstyrelsen i det län fastigheten är belägen

 3. Länsstyrelsen fattar ett beslut

  Finns det pengar kvar att dela ut och din ansökan uppfyller kraven så beviljas din ansökan av länsstyrelsen

Energimyndigheten har i sin tur även en djupgående artikel ”Vilka stöd och intäkter kan jag få?” om de olika stöden. Där kan du även läsa mer om hur stödet funkar och hur processen går till.

ROT-avdrag för att installera solceller

Det går att få ROT-avdrag beviljat för att installera solceller, dock så kommer det med ett viss förbehåll. ROT-avdraget får inte kombineras med andra bidrag, så kallat ”investeringsstöd för solceller”. Avdraget gäller för arbetskostnaden och det är max 30% av arbetskostnaden som får dras av. Fördelen med ROT-avdrag istället för investeringsstöd är att det är enklare att få beviljat. Till skillnad från investeringsstöd som är en begränsad mängd pengar, så har alla ”rätt till” ROT-avdrag på ett helt annat sätt.

Vi har tidigare skrivet en artikel om ROT-avdrag, där vi går igenom allt du behöver veta om avdraget. Skatteverket har även i sin tur skrivit en hel del om ROT-avdraget, det går även vända sig till Skatteverket om man har frågor.

Kostnad för solceller

Kostnaden för att installera solceller beror på vilken tillverkare samt installatör du väljer att anlita. Även vilken effekt du önskar få ut av solcellerna (effektbehovet) styrs av fastighetens storlek.

Priset för installation, material och förväntad elproduktion samt uppskattad återbetalningstid är baserat på information från SolcellsOfferters ”vad kostar solceller”. Nedan har vi sammanställt 3 olika prisexempel för att installera solceller. Vi har dels en mindre sommarstuga, ett mellanstort hus, samt en fiktiv bostadsrättsförening.

Sommarstuga

Antal solpaneler och styrka:12 paneler / 3kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter:20 m²
Montage:75 000 kr
Pris efter ROT-avdrag (9%):68 250 kr
Kostnad sommarstuga
Uppskattad elproduktion årligen:3000 kWh
Elpris per kWh:1,20 kr
Uppskattad årlig besparing:3600 kr
Återbetalningskalkyl fritidshus

Mellanstor villa

Antal solpaneler och styrka:12 paneler / 3kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter:20 m²
Montage:75 000 kr
Pris efter ROT-avdrag (9%):68 250 kr
Kostnad mellanstor villa
Uppskattad elproduktion årligen:7 500 kWh
Elpris per kWh:1,20 kr
Uppskattad årlig besparing:9 000 kr
Återbetalningskalkyl mellanstor villa

Bostadsrättsförening

Antal solpaneler och styrka:80 paneler / 20 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter:130 m²
Montage:300 000 kr
Kostnad bostadsrättsförening
Uppskattad elproduktion årligen:20 000 kWh
Elpris per kWh:1,20 kr
Återbetalningskalkyl bostadsrättsförening

Lagring av energi

Solceller: Din guide till solenergi på taket 1
Solcells batteri

Med solceller på plats och en minskad elförbrukning så har vi fortfarande en sak kvar: lagring av elektriciteten. Just nu kan du endast använda elen direkt, du har ingen möjlighet att spara eller lagra den. Men genom att skaffa ett speciellt batteri, så kallat solcellsbatteri, som är framtaget för att lagra el från solceller kan vi lagra den el som våra solceller tillverkar för att använda den senare, till exempel senare under kvällen.

Sälja överskottsel

Att ha möjligheten att kunna sälja överskottsel är något som är väldigt unikt för just solceller.
Förutom att du får gratis el vilket skär ner på din egna kostnad för elektricitet, så har du även möjligheten att sälja överskottsel som du inte kan lagra till andra. Vilka möjligheter du har att sälja elen beror på vilket elbolag du har samt vem som äger elnätet. Visa elbolag kräver även ett så kallat elcertifikat.

Beroende på hur mycket el du tillverkar samt hur mycket du säljer kan du även bli skyldig att betala skatt.

Solceller: för- och nackdelar

Oavsett vilken teknik du väljer för att få ner din energiförbrukning, så kommer det alltid att finnas för- och nackdelar. Väljer du att använda solens ”gratis”-energi så är det inget undantag, därför kommer vi gå igenom både fördelarna och nackdelarna.

Fördelar

 1. Miljövänligt alternativ
 2. Spara pengar över tid samt få möjlighet att sälja överskottsel
 3. Ökar fastighetsvärdet
 4. Billigt underhåll samt drift
 5. Finns olika stöd och avdrag som sänker installationskostnaden

Nackdelar

 1. Hög investeringskostnad
 2. Känslig vid placering, bör placeras på tak
 3. Sämre effekt vid molnigt väder
 4. Lägre produktion under vinterhalvåret
 5. Tar mycket plats

Vanliga frågor om solceller

Nedan har vi sammanställt de 5 vanligaste frågorna om solceller. Naturskyddsföreningen har även en utmärkt sida som bara handlar om frågor angående solceller och miljö. Du kan även vända dig till din kommun och kontakta deras energi- och klimatrådgivare.

Kan man delbetala solceller?

Det beror på vilka finansieringsmöjligheter installatören erbjuder. Ibland kan det dock vara mer fördelaktigt att ta ett lån istället.

Går det att ta lån för solceller / solfångare?

Det finns speciella lån, så kallade ”energilån” som visa banker erbjuder. Tanken är att de ska vara extra bra genom lägre ränta och bättre villkor.

Kan man lagra el från solceller?

Absolut går det att lagra energin från solcellerna, dock så behövs ett speciellt solcellsbatteri.

Vad krävs för att sälja el?

Dels måste produktionen överstiga fastighetens förbrukning, sen finns det lite olika tillvägagångssätt – visa el bolag kräver ett speciellt elcertifikat.

Går det åt mer energi att framställa solceller än vad de genererar?

Nej, faktiskt inte – det är en seglivad myt som härstammar ifrån när tekniken fortfarande var ny. Nu för tiden så är det inte sant, vilket Naturskyddsföreningen bland andra har bevisat.

Sammanfattning

Vi har nu gått igenom skillnaden mellan solceller och solfångare, du har även lärt dig historian bakom samt lite grundläggande fakta. Du har även fått en förståelse för hur tekniken bakom fungerar. Tillsammans har vi även kollat på vilka olika möjligheter som finns för att få ner kostnaden för installation.

Vi har även skrivit en till artikel om som handlar om valet mellan värmepump och solceller.
Läs hela artikeln Solceller eller värmepump, vad är bäst? – perfekt för dig som funderar på vad du ska välja.

Har vi missat något som du tycker att vi borde ha tagit med, eller har du bara synpunkter som du önskar dela med dig av? I så fall är du välkommen att kontakta oss. Nästa artikel om miljö och energi kommer ut snart. Tills dess – tack för att du läste och vi hoppas att du uppskattade artikeln lika mycket som vi uppskattade att skriva den.