ROT-avdrag för rörmokare

ROT-avdrag för rörmokare 2020 – vad gäller och vilka regler finns?

Är du villaägare eller bostadsrättsinnehavare och funderar på att renovera eller bygga nytt hemma? Eller behöver du bara anlita en rörmokare?

Då vill du anlita en rörmokare i Örebro som har koll på ROT-avdraget. ROT-avdraget innebär att du kan få upp till 30% tillbaka på dina kostnader för rörmokare. Tänk på att det bara innefattar kostnaden för hantverkaren eller rörmokaren och inte kostnader så som material och resetider samt endast är till för privatpersoner, och att det finns vissa andra krav och restriktioner för avdraget. Är ni två som äger villan eller bostadsrätten kan ni båda två utnyttja ROT-avdraget.

Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdrag
ROT-avdrag

För att underlätta för privatpersoner att anlita VVS-företag och hantverkare införde regeringen 2008 en skattereduktion för arbeten som utförs i hemmet. Det här innebär att det går att få så kallat ROT-avdrag på arbetskostnaden när du anlitar exempelvis snickare, elektriker eller rörmokare. Avdraget kan göras på upp till 30 % av arbetskostnaden och är väldigt enkelt att göra för privatpersoner.

Köks- och badrumsrenoveringar och installation av avlopp eller värmepump är exempel på arbeten som höjer värdet på en bostad, ge högre livskvalitet och sänka uppvärmningskostnaden. Samtidigt är dessa arbeten exempel på uppdrag som alltid behöver göras fackmannamässigt för att undvika framtida problem med fukt, läckage och vattenskador. Därför är det viktigt att aldrig ge sig på den här typen av installationer själv utan alltid anlita certifierade VVS-firmor.

ROT-avdrag regler

ROT-avdrag innebär att privatpersoner får göra avdrag på skatten för arbetskostnaden när de anlitar företag för reparationer, ombyggnader och tillbyggnader på den egna fastigheten eller lägenheten. För att få ROT-avdrag behöver den som ansöker både bo i och stå som ägare till bostaden där arbetet utförs. Det är endast arbetskostnaden som är avdragsgill, exempelvis material och resekostnader berättigar inte till avdrag.

RUT- och ROT-avdrag är inte samma sak men kostnaden för avdragen räknas samman av skatteverket. ROT- och RUT-avdraget uppgår till som mest 50 000 kronor per person och år. Avdraget är kopplat till person och inte till fastighet, det går alltså inte att få 50 000 kronor per bostad om du äger flera. Däremot kan flera personer dela på kostnaden och få ROT-avdrag för arbeten i samma bostad, upp till 50 000 per person. ROT-avdrag kan göras för maximalt 30 procent av den totala arbetskostnaden.

För att vara berättigad till avdraget krävs det också att den som ansöker har tjänat in tillräckligt mycket skatt under det aktuella inkomståret. ROT- och RUT-avdraget kan aldrig överskrida den totala skatten, det går alltså aldrig att få mer pengar tillbaka än vad som betalats in. För en komplett lista med krav som måste uppfyllas, se Skatteverkets hemsida ”Villkor för att få rotavdrag”.

Nya regler för ROT-avdrag 2020

För ROT-avdrag finns nya regler sedan 1 januari 2020 som innebär att arbetet behöver betalas elektroniskt för att berättiga till avdraget. Som privatperson är det därför bra att kontrollera att företaget tar emot betalning via kontokort, Bank-ID eller Swish. Även betalningar med inbetalningskort och via bankens e-tjänst räknas som elektronisk betalning. Däremot går det inte att använda exempelvis presentkort eller kontaktbetalning om du vill vara berättigad till avdraget.

Håll koll på ROT-avdrag med digitala tjänster

Om du som privatperson nyttjar ROT och RUT finns det smarta digitala verktyg som gör det enkelt att hålla koll. Genom att logga in på e-tjänsten ”Mina avdrag” kan du se hur mycket avdrags nyttjats både tidigare och under aktuellt år. I tjänsten ”Räkna ut ROT- och RUT-avdrag” kan du räka ut hur mycket avdrag du är berättigad till under året.

En annan användbar tjänst i sammanhanget är ”Hämta företagsinformation” där det går att få information om ett företag har F-skatt, något som krävs för att företaget ska kunna ansöka om ROT-avdrag. Alla dessa tjänster når du enkelt via Skatteverkets hemsida genom att logga in med ditt BankID.

Exempel på ROT-avdrag

VVS-arbeten som görs i den egna bostaden berättigar oftast till ROT-avdrag om övriga krav är uppfyllda. Exempel på VVS-arbeten som berättigar till ROT-avdrag är badrumsrenovering, att installera värmepump eller installation av avlopp. Det här är dessutom arbeten som hobby fixare absolut inte bör ge sig på själva och ROT-avdraget är en bra möjlighet att anlita kunniga rörmokare vid behov.

Avlopp

På Skatteverkets hemsida under ”Exempel på VVS-arbeten” kan man läsa följande ”Installera och rengöra avlopp”. Tänk på att filmning av avloppsrör och avloppssystem inte omfattas av ROT-avdraget, ej heller tömning av septiktankar.

Avloppsrensning

En avloppsrensning är samma sak som en rengöring av avloppet – man rensar rent, så att avloppet återfår sin förmåga att forsa bort avfall. Varför blir det stopp i avloppet? Detta varierar helt och hållet på var i huset / fastigheten du har stopp. Vanliga orsaker i köket är att fett och rester samlas över tid och bildar ett stopp. När det gäller toaletter och badrum så är det vanligaste att man av misstag eller okunskap spolar ner sånt som inte ska spolas ner i toaletten.

En avloppsrensning kan ta allt från 5 minuter om man har tur till några timmar, i vissa fall beror stoppet på att man har bakfall. Då är avloppsrensningen endast en temporär lösning på ett större problem.

Nedan har vi ett fiktivt exempel på en avloppsrensning med ROT-avdrag, där familjen Nilsson i Pålsboda har stopp i toaletten och toaletten behöver plockas bort för att vi ska komma åt och rengöra avloppet, för att sedan sätta tillbaka toaletten på plats igen.

KostnadEfter avdrag (30%)
Material200:-200:-
Arbete1 400:-980:-
Totalt 1 600:- 1 180:-


Har du stopp i avloppet? Läs mer om hur vi jobbar med avloppsrensning i Örebro, Kumla och Hallsberg samt hur du enklast kommer i kontakt med oss.

Lägga nytt avlopp

Att lägga nytt avlopp eller dra nya avloppsrör är ett väldigt brett ämne. Bor du i en villa som är ansluten till kommunalt avloppsnät så har du andra förutsättningar, än till exempel någon som bor mellan Kumla och Hallsberg som inte är ansluten till ett avloppsnät. Såväl installation samt utbyte av befintligt avlopp omfattas av avdraget.

Omfattningen kan vara allt ifrån att dra några meter och byta ut befintligt gjutjärnsavlopp, till att bila upp och lägga ner nya rör för att ansluta mot ett reningsverk lokalt på ens egna tomt.

Nedanför är ett räkneexempel där 2-3 meter gjutjärnsavlopp byts ut mot avloppsrör av plast. I vårt fiktiva exempel så är inte det gamla avloppsröret ingjutet utan är fritt tillgängligt. Vid mindre installation / utbyte av avloppsrör ligger merparten av kostnaden på själva arbetstiden.

KostnadEfter avdrag (30%)
Material500:-500:-
Arbete2 100:-1 470:-
Totalt 2 600:- 1 970:-

Badrumsrenovering

Familjen Andersson i Kumla väljer att renovera sitt badrum. Den största kostnaden för badrumsrenovering är material (toalett, handfat, dusch med mera). Det är endast själva arbetstiden som omfattas av avdraget.

KostnadEfter avdrag (30%)
Material100 000:-100 000:-
Arbete50 000:-35 000:-
Totalt 150 000:- 135 000:-

Rörmokare

Att anlita rörmokare är i sig inte berättigat till avdrag, utan det beror på dels vad rörmokaren i fråga gör men även att du som anlitar rörmokaren har rätt till ROT-avdrag.

ROT-avdrag värmepump

För ROT-avdrag för värmepumpar fungerar det lite annorlunda, beroende på om det är luft/vattenvärmepump eller bergvärmepump.
Vanligtvis så är ROT-avdraget 30% av kostnaden för arbete/arbetstid när det gäller värmepumpar så använder man ett schablonavdrag. För berg-, jord- eller sjövärme är procentsatsen 35% medan för luft/vatten är den 30%.

Bergvärmepump

Sandra Svensson väljer att investera i en ny modern bergsvärmepump i Örebro. För att få ner sin uppvärmningskostnad och spara pengar. Hon väljer även att använda sig av ROT-avdrag för installation av den nya pumpen.

  • Arbetskostnaden enligt schablon blir då 35% av 120 000:-
  • 120 000 x 0,35 = 42 000 kr.
  • ROT-avdrag (30 %): 42 000 x 0,3 = 12 600 kr.
  • Totalkostnad: 120 000 — 12 600 = 107 400 kr.
BergvärmepumpKostnadEfter avdrag (35%)
Material78 000:-78 000:-
Arbete42 000:-29 400:-
Totalt 120 000:- 107 400:-
Exempel på ROT-avdrag för bergsvärmepump

Luft/vattenvärmepump

Familjen Andersson bor centralt i Kumla och där är bergvärme inte möjligt. Så därför väljer dem att investera i en luft/vattenvärmepump.

  • Schablon blir då 30% av 100 000:-
  • 100 000 x 0,30 = 30 000
  • ROT-avdrag (30%) 30 000 x 0,3 = 9 000 :-
  • Totalkostnad: 100 000 – 9 000 = 91 000:-
Luft/vattenvärmepumpKostnadEfter avdrag (30%)
Material70 000:-70 000:-
Arbete30 000:-21 000:-
Totalt 100 000:- 91 000:-
Exempel på ROT-avdrag för luft/vattenvärmepump

Blankett för ROT-avdrag

Det är aldrig den som anlitar hantverkare som själv ansöker om ROT-avdraget utan all administration görs av företaget som utför arbetet. På fakturan ska det framkomma att företaget drar av en del av arbetskostnaden och företaget begär sedan en utbetalning från Skatteverket som bedömer om avdraget är korrekt eller inte. Skatteverket betalar sedan ut pengarna direkt till företaget som har utfört uppdraget och beloppet finns förifyllt i din deklaration.

ROT-avdrag vid renovering

Räkna alltid in ROT-avdraget i de egna ekonomiska kalkylerna när du anlitar VVS-företag. Den totalt kostnaden för att anlita ett VVS-företag kan ibland se stor ut, men utgiften ska alltid slås ut över många år och dessutom vägas mot kostnadsbesparing. Exempelvis är det viktigt att hålla avlopp i skick för att behålla värdet på bostaden och undvika kostsamma skador. En badrumsrenovering kan också göra stor skillnad i slutpris vid en försäljning, framför allt om renoveringen görs på ett fackmannamässigt sätt. På samma sätt kan installation av värmepump markant sänka uppvärmningskostnaderna under många år framöver.

Att anlita professionella rörmokare lönar sig alltså alltid i längden. Framför allt med tanke på kostnaderna som en felaktigt gjord installation i exempelvis ett badrum kan innebära i form av vattenskador. En certifierad VVS-installatör innebär både en trygghet och en besparing.

Har du frågor angående ROT-avdrag eller vill anlita rörmokare i Örebro, Kumla eller Hallsberg? Kontakta oss på Mälardalen VVS så hjälper vi dig.