Brandskydd i Örebro

Brandskydd i Örebro med omnejd är något vi erbjuder utöver våra VVS tjänster. Vi hjälper dig gärna med brandtätning, kökssläcksystem & sprinkler.

Brandtätning

Mälardalen VVS Örebro utför brandskyddsarbeten i form av brandtätning av brandcellsgränser och installationer. Vi har flerårig erfarenhet av detta och arbetar med ett flertal på marknaden godkända tätningssystem. För dig som fastighetsägare är det ett krav att kontrollera och åtgärda brandskydd i fastigheten. Många glömmer då bort brandtätningar som inte är intakta. Och där erbjuder vi vår expertis till Dig. Vi vänder oss först och främst till Byggare, Fastighetsägare och förvaltare när det gäller brandtätnings arbeten utför vi t ex:

brandskydd Örebro
Brandskydd i Örebro
 • Brandcellsgränser.
 • Installationsschakt.
 • Rör- & Kabelgenomföringar.
 • Dörr- & Fönsterpartier.

Kökssläcksystem

Mälardalen VVS projekterar och installerar även s k fasta släcksystem av typen ANSUL. Typ av system beror mycket på hur restaurangens kök är uppbyggt och utformat. Om vi kan ansluta mot befintligt vattensystem (eller Sprinkler). Om flödet inte räcker till så finns det alternativa släcksystem. Inom KÖKSLÄCKSYSTEM så utför vi t ex:

kökssläcksystem Örebro
 • Ny projektering.
 • Installationer.
 • Ombyggnationer.
 • Service och Underhåll.
 • Flushning/Flödesprov

Sprinkler

Vi utför inga egna sprinkleruppdrag men har ett bra samarbete med Sveriges ledande installationsföretag BST Brandskyddsteamet AB. Dom är Certifierade SBSC godkända Vattensprinklerinstallatörer med otrolig bred kompetens. Mälardalen VVS AB anlitar BST för alla sina uppdrag där Vatten-/Skum sprinkler förekommer. Inom VATTENSPRINKLER så förekommer t ex:

Sprinkler Örebro
 • Ny projektering
 • Installationer
 • Ombyggnationer
 • Underhåll av sprinklersystem.
 • Årsservice, Kvartalskontroll m.m.