Solceller eller värmepump, vilket är bäst?

Solceller eller värmepump, vad är bäst för dig? Och vilket alternativ hjälper dig att spara pengar och hålla ner din energiförbrukning mest? Vid första anblicken så finns det vissa skillnader – solceller producerar el medan värmepumpar producerar värme, men vad är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv?

Detta är även den andra artikeln i en längre artikelserie om miljö och energi. Perfekt för dig som önskar läsa mer om bland annat solceller och förnybar energi. Här på Mälardalen VVS har vi ett stort intresse för energibesparing och hållbar utveckling.

monterade solceller
Solceller monterade på lada

För- & nackdelar med solceller

Intresset för solceller har tagit fart under 2000-talet och framför allt efter 2010. Dels för att kostnaden har gått ner men även för att tekniken har utvecklas, samtidigt som kostnaden för el har ökat i Sverige. Detta gör solceller till en intressant möjlighet att få ner elkostnaderna. Det finns även möjlighet till avdrag och bidrag för att minska kostnaden.

Fördelar

Det första många tänker på när solceller nämns är nog gratis el och förnybar energi, vilket även är två saker som solceller gör väldigt bra. Men det finns även andra fördelar med solceller om man kollar mer långsiktigt.

Så finns även möjlighet att sälja överskotts el för att dels tjäna pengar men även ta igen kostnaden för installation av solceller.

För att sälja el behöver du ett speciellt certifikat så kallat ”elcertifikat”, i den här artikel kommer vi inte gå in på hur elcertifikat fungerar och hur man ansöker.

En annan fördel med solceller är att det är en investering som betalar av sig själv med tiden.
Återbetalnings tiden för solceller variera och brukar uppskattas till mellan 12 – 15 år beroende på anläggnings storlek samt placering. Är du bosatt i de mer soliga delarna av Sverige så kan du förvänta dig en något kortare återbetalnings tid.

Solceller ökar även huset värde med i genomsnitt 14%, enligt en undersökning som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har genom fört. Undersökningen heter Pricing the Sun : a hedonic approach on the influence of photovoltaic systems on house prices in Sweden. Och genomfördes mellan 2012 till 2018. Studien baserats på 50 000 hus och man har även tagit hänsyn till byggnadsår, boarea och tomtarea.

Det finns många fler fördelar med solceller – för dig som önskar fördjupa dig mer om fördelar med solceller rekommenderar vi HemSol hemsida. Där kan du läsa mer om installation, pris och även hur man säljer el.

Nackdelar

Att installera solceller är tyvärr inte gratis, med en relativt hög investerings kostnad. Är det en klar nackdel som talar emot att installera solceller. Det är är även ett vanligt argument emot att installera eller byta ut sin nuvarande uppvärmning av huset.

På Mälardalen VVS tänker vi mer långsiktigt när det gäller energi och energibesparing. Kostnaden för solceller eller värmepumpar måste ses som en investering över tid. Solceller minskar oftast elbehovet med mellan 20 till 25% per år för ett hushåll.

Låt oss säga att du har en elförbrukning motsvarande 30 000 per år och väljer att installera solceller. Med solcellerna på plats sparar du 7 500 kr per år på din elkostnad. Kontra att du väljer att ta 100 000 kronor och stoppa undan på ett sparkonto med 2% ränta. Första året så besparar solcellerna dig mer pengar än du hade tjänat på ränta.

KapitalRänta 2%KapitalskattAvkastning netto
100 000 kr2 000 kr30 % = 600 kr1 400 kr
Elkostnad 1 årBesparingKapitalskattNettobesparing
30 000 kr7 500 kr0 kr7 500

Efter som vi inte kommer gå in på försäljning av egen tillverkad el, vill vi bara påpeka att exemplet ovan inte tar försäljning av överskottsel i åtanke. Och ett sparkonto med 2% ränta får ses som ett fiktivt exempel på sparkonto. Vi har inte heller tagit hänsyn till avdrag eller bidrag som man kan få för montage och installation av solceller.

För- & nackdelar med värmepump

Det finns olika typer av värmepumpar som lämpar sig olika bra beroende på vilka förutsättningar du har:

  • Luft/luftvärmepump (mindre hus)
  • Luft/vattenvärmepump (ingen möjlighet att borra)
  • Bergvärmepump (har möjlighet att borra)
  • Jordvärmepump (ingen möjlighet att borra men gott om utrymme för slingor)

Principen för alla värmepumpar är dock den samma, de fungerar på samma sätt och genom går samma slags cykler vid produktion av värme.

  1. Samla omgivande värme
  2. Höj temperaturen
  3. Använd värmen för att värma fastigheten eller producera varmvatten

Vi har tidigare gått igenom hur värmepumpar fungerar, så låt oss istället fokusera på vilka fördelar samt nackdelar som finns med värmepumpar.

Fördelar

Återbetalningstiden för en värmepump är något kortare än solceller, kostnaden för en komplett värmepumpsinstallation är även något billigare jämfört mot kostnaden för solceller. Uppskattningsvis så är återbetalningstiden för investeringen 5 till 7 år för en värmepump.

Beroende på val av pump och tillverkare brukar livslängden ligga på 10 till 20 år.
Samtidigt som effektiviteten på nya värmepumpar från NIBE har ökat sitt COP med 1% per år, vilket är ett tydlig tecken på att utvecklingen fortsätter att gå framåt, inte bara för NIBE utan även andra tillverkare.

Värmepumpar kräver mindre underhåll än tidigare lösningar, du behöver inte beställa ny olja eller hugga ved för att ha det varmt. Du kommer inte heller behöva släppa runt på tunga säckar med pellets. En modern värmepump sköter sig själv och kräver minimalt med underhåll.

Nackdelar

Installationskostnaden för en helt ny installation ligger allt ifrån under 100 000:- till 200 000:- beroende på hur omfattande installation är. Använder du i nuläget direktverkande el för att producera all värme i din fastighet, så behöver även värmesystemet konverteras och gamla eldrivna element bytas ut mot nya.

Själva pumpen tar ungefär lika mycket plats som en kyl eller frys, behöver du även en varmvattenberedare. Då kan du räkna med att platsen som krävs är minst lika mycket plats som din kyl och frys tar upp. Jämför mot till exempel en fjärrvärmeväxlare som tar drygt hälften så mycket plats.

Kombinera solceller med värmepump

På senare år allt efter som intresset för solceller har ökat, har även intresset för att använda solceller tillsammans med värmepumpar ökat. Detta har tillverkarna har tagit tillvara på genom att utveckla dels egna solceller (som till exempel NIBE) medans andra värmepumpstillverkare som CTC har tagit fram egna framlösningar som säkerställer att deras värmepumpar fungerar att kombinera med andra energikällor.

Ansluta solceller till värmepump

Beroende på vilken typ av värmepump du har eller väljer att installera tillsammans med solceller så är möjligheterna lite olika. CTC har tagit fram EnergyFlex vilket betyder att pumpen är förberedd för att kombineras med andra värmekällor som till exempel solceller, pellets, ved eller kaminer.

– Idag är det både enkelt och ekonomiskt att satsa på en kombination av värmepump och solcellspaneler. Fördelarna är uppenbara och det går faktiskt att plocka bort nettobehovet av elinköp över året. Lite förenklat kan man säga att en mindre solcellsanläggning på 20 paneler många gånger alstrar lika mycket el som värmepumpen behöver för att tillgodose hela hemmets värmebehov. Men det är bara början,

Richard Carlholmer på NIBE Energy Systems

NIBE har i sin tur tagit fram en egen solpanel (NIBE PV) som även är utrustad med NIBE Uplink/Mylink, vilket betyder att panelen pratar med värmepumpen och jobbar tillsammans med värmepumpen.

Vad krävs för att använda både och?

För att få ut maximal effekt rekommenderar vi på Mälardalen VVS att du har eller köper en värmepump som tillverkaren garanterar har stöd för solceller.

Att installera solceller är tyvärr inget som vi erbjuder i nuläget, det kan dock komma att ändras. Men tills vidare så rekommenderar vi att du kollar med installatören av solceller att solcellerna du införskaffar fungerar tillsammans med din värmepump. Var även tydlig med den som ska installera solceller åt dig att du har en värmepump och att du vill att ha solceller som fungerar bra ihop med din värmepump.

Sammanfattning

Vi har nu gått igenom för- och nackdelar med värmepumpar och solceller. Du har även lärt dig mer om vilka möjligheter som finns att kombinera de båda alternativen med varandra. Förhoppningsvis så har du uppskattat att läsa denna artikel lika mycket som vi uppskattade att skriva den.

Nästa artikel i serien energi & miljö kommer vi fokusera mer på värmepumpar och deras utveckling över tid.

Har du några frågor eller synpunkter på innehållet? I så fall är du mer än välkommen att kontakta oss var sig det är ris eller ros. Själv klart så går det även bra att framföra önskemål på ämnen du vill lära dig mer om.