Hur fungerar bergvärme

Bergvärme är ett alldeles utmärkt sätt att förse ditt hus med värme. I princip handlar det om att utnyttja jordens egna resurser, utan att förstöra dem. Det är ett relativt stort jobb att installera anordningen, men när den väl är på plats tar det inte lång tid innan du tjänat in kostnaden. Välj en lokal installatör. Mälardalens VVS är ett auktoriserat företag som erbjuder tjänster och service inom VVS i Örebro.

Nere vid berggrunden är temperaturen jämn hela året om. Solen värmer upp jorden och berget, och den värmen slipper inte ut så lätt. Den lagras nere i berggrunden, speciellt under den varma årstiden. Det är så pass långt nere att det inte påverkas av vädret ovan jord. Vanligtvis ligger temperaturen här på runt 7 grader. Genom att borra ett hål som når ner till den nivån kan du utnyttja denna konstanta värme.

Dra upp värme från berget

Hålet måste normalt vara mellan 100 och 200 meter djupt. Eftersom du inte kan ha två borrhål allt för nära varandra brukar det ofta inte vara tillåtet att borra närmare än 10 meter från tomtgränsen. Du kan dela borrhål med din granne, många som bor i radhus har gjort detta, men ju mer energi som ska fördelas desto mindre blir det för var och en.

En fördel med bergvärme är att du bara behöver borra en gång. När pumpen måste bytas ut kan du använda det samma hålet. Med andra ord lönar det sig att borra ett väl dimensionerat hål som kan hålla i flera år. En bergvärmepump brukar hålla i runt 20 år, allt beroende på modell och effekt. De flesta behöver därför bara byta ut pumpen en eller maximalt två gånger under den tid de bor i huset.

Ett jämnt system för uppvärmning

I det hål som borras ner till berggrunden förs rör ner. Dessa är fodrade och väl tätade. I rören finns det ett slutet system som innehåller en vätska som vanligtvis består av tre fjärdedelar vatten och resten etanol. Detta gör att vätskan inte fryser till, även om det är minusgrader lite högre upp mot ytan. Vätskan går igenom pumpen och värms upp av bergvärmen, den förångas och komprimeras sedan på sin väg till kondensatorn.

Vid det här laget håller ångan en riktigt hög temperatur. Denna värme används sedan för att värma upp och pumpa ut varmt vatten till husets uppvärmningssystem. När det gjort sitt uppdrag går det tillbaka för att värmas upp igen. Samtidigt har ny vätska värmts upp, så att värmen är jämn och kontinuerlig. Hela tiden så pumpas brinevätskan runt så att du har varmt vatten för ditt system.

För- och nackdelar med bergvärme

Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme. Genom att lära dig mer om både för och nackdelarna med bergvärme. Så är det enklare att fatta ett beslut.

Fördelar

Det är en klar fördel att inte använda fossila bränslen som riskerar att ta slut. Bergvärmen finns där vare sig du borrar ett hål eller inte. Skillnaden är bara att du kan utnyttja den för att få miljövänlig energi.

Ett bergvärmesystem är också relativt självständigt, och kräver inte allt för mycket underhåll. När du väl installerat det sköter det sig självt.

Ekonomiskt sett så lönar det sig att installera en bergvärmepump. Många märker att de sparar in på värmekostnaderna redan efter kort tid. Jämfört med olja så kostar bergvärme bara en tredjedel i årskostnader. Det höjer också värdet på ditt hus, vilket är en fördel i det långa loppet. Som din lokala expert inom VVS i Örebro är du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Nackdelar

En av nackdelarna är att det är ganska dyrt att installera bergvärme. Dels måste du borra ett djupt hål och installera själva pumpen. Men om det inte är fråga om ett nybygge kanske du eventuellt anpassa värmesystemet till pumpen. Det kan innebära renoveringar och utbyte av gamla system.

Du måste ansöka om tillstånd från kommunen för att få borra ett hål. Om flera i området redan har bergvärme brukar man vanligt visst lösa det genom att flytta de nya borrhålen en bit.

Det gäller att väga för- och nackdelarna mot varandra. Till att börja så får man se bergvärme som en framtida investering det kostar en del absolut, men i det långa loppet så sparar du pengar. Med miljövänliga alternativ för energi lägger du också en bättre grund för dina barn och barnbarns framtid.

Självklart så finns vi på Mälardalen VVS här för att hjälpa dig så har du frågor eller undrar du över något? Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig.