Vad innebär ett stambyte

Ett stambyte är ett större ingrepp som görs på en fastighet. Det ska alltid utföras av en auktoriserad rörmokare. Vid ett stambyte är man inne och jobbar i själva hjärtat av fastigheten. Alla rör och ledningar som transporterar vatten, såsom avloppsvatten och tappvatten, byts ut.

Varför ska man göra ett stambyte?

När en fastighet börjar komma upp i åren så ökar risken för att de gamla ledningarna för vatten som finns installerade i fastigheten ska spricka. En sprucken ledning på ett gammalt hus kan vara mycket allvarligt och medföra enorma kostnader för sanering av fukt samt även skador på lösören. För att undvika detta gör man ett stambyte. I vissa fall görs stambyte efter att en vattenskada uppstått. Då har man alltså två stora oväntade kostnader. En för själva vattenskadan och en för stambytet. Då gäller det att man har en rejäl buffert. Ett stambyte kan alltså vara en proaktiv åtgärd för att slippa båda dessa kostnader. Man brukar säga att när en fastighet fyller 40-50 år så är det dags för ett stambyte.

Vad innebär ett stambyte 1

Hur går själva stambytet till?

Både privatpersoner och större fastighetsägare kan beställa stambyte till sin/sina fastigheter. Vi på Mälardalen VVS utför stambyte i Örebro både mot privatpersoner och fastighetsägare. Själva stambytet medför ofta att stora delar av badrumsinredningarna och köksinredningarna behövs rivas ut och måste göras om. Tätskikt förstörs och måste göras om. Merjobbet som ett stambyte innebär är alltså ganska omfattande. Ändock är ingreppet nödvändigt då alternativet förr eller senare blir mycket dyrare. En annan aspekt av stambytet som ofta drabbar hyresgäster är att man tillfälligt måste evakuera sin lägenhet under tiden arbetet pågår. För en fastighetsägare kan det vara en ganska stor utmaning att hitta logi för alla sina hyresgäster.

Ett stambyte på en medelstor hyresfastighet är ett projekt på omkring 6 veckor. Man börjar med att hyresgästen flyttar ut. Därefter påbörjas rivningsarbeten. Under vecka 2 blir själva stamresningen klar. Sedan handlar resterande tid till stor del om att återställa lägenheten med hjälp av elektriker, målare och plattsättare.

Hur mycket kostar ett stambyte

Att ett stambyte är ett mycket stort ingrepp på en fastighet är alltså ingen hemlighet. Det kostar därefter. Men med ROT-avdraget finns en viss inbyggd rabatt som gynnar dig som kund. För att veta exakt vad stambytet kommer att kosta behöver rörmokaren titta på fastigheten det gäller. Man tittar då på ritningar samt på huset på riktigt i syfte att bilda sig en uppfattning om hur det ser ut. Sedan är det som sagt mycket individuellt från fastighet till fastighet hur omfattande själva stambytet blir.

Kontakta oss på Mälardalen VVS för hjälp med frågor kring stambyte i Örebro. Vi vet att många drar sig för att göra ett stambyte. Vi kan hjälpa dig att reda ut alla frågetecken.

Hur går man tillväga för att göra ett stambyte

Ska du utföra stambyte på din egen fastighet så rekommenderar vi att du börjar med att kontakta oss för en konsultation gällande din fastighet. Varje fastighet är unik och vi behöver se över hur omfattande stambytet blir. Därefter räknar man på jobbet, kontaktar plattsättare, målare och elektriker för att se vad kostnaden blir för att återställa fastigheten efter stambytet. Detta bör ge en överskådlig kalkyl av jobbet. Sedan är det bara att sätta igång. Ett stambyte är i regel inte bygglovspliktigt, så du behöver inte söka tillstånd hos kommunen för att göra detta.

Lycka till med ditt stambyte och hör av dig till oss på Mälardalen VVS i Örebro så får ni hjälp av ett auktoriserad VVS företag.