Hur blir man rörmokare?

Det finns olika sätt att bli rörmokare på. Om du är ung och vet vad du vill kan du gå direkt till en gymnasieutbildning. Den tar tre år och då har du en gedigen grund att stå på. Du får lära dig olika saker och kan välja en inriktning som passar dig. Även inom de olika områdena så finns det flera olika möjligheter. En del föredrar att jobba med entreprenad, att planera och vara en del av byggen. Andra tycker det är roligt att vara ute på fältet, att fixa installationer av olika slag hemma hos folk.

Det finns 3 olika alternativ på Rörmokare utbildning.
Ett alternativ är att gå en vuxenutbildning. Den liknar på gymnasieutbildningen men är något kortare. Sen kan man bli rörmokare genom att gå en yrkesutbildning eller jobba som företags lärling. Vad alla tre rörmokare utbildningar har gemensamt är att det är ganska mycket praktik. Minst ett par månader måste du tillbringa på en certifierad firma som kan lära dig allt det praktiska.

Välja rätt VVS firma för praktik

Beroende på firmans storlek och inriktning så kan du börja med din egen specialisering. VVS är ju inte bara rör utan står för värme, ventilation och sanitet. Vart och ett av dessa områden har flera grenar som du kan satsa på.
Du kan också göra hela din utbildning som lärling, men det är inte lika vanligt. Det tar fem år och du måste vara kopplad till ett företag som har de rätta avtalen. De gör ett utbildningsavtal som sedan alla måste följa. Vissa teoretiska bitar måste ingå, som ska registreras i avtalet. När du är klar med din lärlingstid så kan du avge ett prov som ger dig rätt att kalla dig rörmokare.

Alla som går en utbildning för rörmokare måste avlägga detta prov. Så efter avslutad utbildning jobbar du på ett företag i runt två år som lärling. Därefter är du kvalificerad att ta provet och få din behörighet. Det kan kännas som en lång tid, men du är ju redan ute och jobbar. Lönen blir högre när du väl är färdig, så se det som en del av din utbildning.

Brist på rörmokare

Rekord stor brist på rörmokare och inte bara hantverkare utan även tjänstemän. VVS forum publicerade en analys från analysföretaget Industrifakta. Enligt Industrifaktas löpande mätning av rekryteringsbehov inom VVS branschen. Har hela 9 av 10 företag stora behov av att rekrytera både rörmokare men även tjänstemän inom VVS.

Det byggs som aldrig förr i Sverige. Dels har många immigranter kommit till landet de senaste åren och de har ingenstans att bo. Men flera av landets bostäder är också lite gamla och i behov av renovering. Många äldre personer vill flytta från sina villor och till mindre lägenheter, likaså ungdomar som nu börjar sitt liv som vuxna. Där finns det mycket att göra och är en annan orsak till att det byggs så frenetiskt. Rent allmänt så råder det bostadsbrist på flera orter runt om i Sverige, vilket gör byggbranschen och allting som har med den att göra ett säkert kort för arbete.

Entreprenad eller service?

När det byggs eller renoveras så har VVS en fördel i och med att det finns stränga lagar för hur jobbet ska göras. Du måste ha en viss utbildning och vara certifierad. Det finns flera regler som bara måste följas och om du inte uppfyller dem så gäller inte försäkringen. Allt detta gör det viktigt att bara anlita ordentliga rörmokare. Det är alltså inte lika lätt för ett byggföretag att ta in billig arbetskraft från utlandet.

Så efterfrågan är för tillfället större än tillgången på VVS-montörer. Ett klart plus för den som vill utbilda sig till rörmokare, oavsett inriktning. Prognosen ser också god ut för de kommande åren. Denna trend gäller för både privatpersoner och byggföretag. De bara måste välja de som har de rätta certifikaten och uppfyller kraven.

När behövs rörmokare

Du kanske tänker på stopp i avloppet när du hör ordet rörmokare. Helt klart är underhåll och service en viktig del av många rörmokares dagliga arbete. Speciellt mindre företag jobbar ofta med att resa runt till olika hushåll och fixa deras installationer. Det kan vara intressant för dig som rörmokare eftersom du träffar på olika situationer.

Men yrket kan innebära så mycket mer. En del jobbar med entreprenad, vilket är planering inför nya byggen. Här har du ofta mer teori än praktik, men det är minst lika viktigt att kunna dina saker. Genom att göra en bra installation redan från början så sparar du både tid och pengar för dina klienter. Det krävs en förmåga att tänka teoretiskt och se utanför det uppenbara.

Ett utmanande jobb

Komma upp med lösningar som är användbara och ekonomiska. Andra satsar mer på installation av våtrum. De jobbar med renoveringar av kök och badrum, vilket är utrymmen som kräver en viss teknik. Här kommer kunskap och certifiering in i bilden eftersom lagen har en hel del att säga om dessa installationer.

Solvärme har blivit populärt de senaste åren med flera nya installationer. Även här är det rörmokaren som du ringer för att koppla in anläggningen. Det samma gäller elpannor och element, med eller utan solpaneler. I alla dessa situationer är det viktigt att allt blir rätt från början. Ibland måste du vara uppfinningsrik och komma fram till lösningar som passar det individuella huset eller kundens efterfrågan.

Rörmokare viktig för samhället

Med andra ord är rörmokare en viktig del av samhället. Beroende på din inriktning och den firma du jobbar för så har du stora möjligheter att utvecklas och ha ett intressant jobb. Dels vid nya installationer och byggen, då det är viktigt att välja rätt modell och storlek för fastigheten. Bra många är också intresserade av energibesparande, miljövänliga alternativ, så du måste vara uppdaterad och känna till vad som finns på marknaden.

Klienterna har ofta en ide’, men det är upp till dig att bestämma om den är praktiskt och uppfyller lagarna. Det är vanligt att jobba tillsammans med elektriker eller snickare vid ett bygge som alla har något att säga till om vad gäller lagar och praktiska lösningar.

Ett varierande jobb

Andra jobbar mest med reparationer eller underhåll. En del rörmokare är anställda av stora fastighetsägare, sjukhus eller industrier. Det är en särskild sorts underhåll där du ofta jobbar i grupp eller team. För mindre reparationer i privata hem är det vanligare att jobba ensam. Du kan ha varierande arbetsuppgifter eller koncentrera dig på ett visst område. För en expert på något kan det vara lättare att hitta jobb, vilket dock inte är ett stort problem för rörmokare.