Rörmokare lärling

Du kan gå direkt till jobbet som rörmokare genom att bli lärling. Då varvar du teori och praktik, på en arbetsplats. Det är en lång väg att gå, efter runt fem år är du redo för ditt avslutande prov. Du måste också hitta ett företag som är villigt att lära upp dig. Inte bara det, men de måste vara anslutna till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Det ger dem rätt att göra ett utbildningsavtal och ta sig an dig som rörmokare lärling. De har vissa skyldigheter men kan även ansöka om bidrag för att de tar emot en lärling.

Innan du kommer igång på arbetet så måste du ta en kurs för lärlingar. Den ligger på 18 veckor och görs hos Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm. Det ger dig den bra grund att stå på för att kunna fortsätta din utbildning på plats, och här har du chansen att prova på flera olika verktyg och maskiner.

Även de som väljer att gå en gymnasieutbildning inom VVS, eller läsa på Komvux, måste ha en viss lärlingsperiod. Den är kortare än om du börjar från början, men brukar likaväl ta ett par år. Därefter anmäler du dig för provet och får ditt certifikat som utbildad rörmokare. För ett hantverk som rörmokare är det bara naturligt att en del av din utbildning sker på plats, där du kan lära från erfarna personer. Men välj din lärlingsplats noga så att du får ut så mycket som möjligt av den.

Rörmokare lärling lön

För lärlingar så finns det olika nivåer eller perioder, tio stycken totalt. Beroende på din utbildning och bakgrund så placeras du på olika nivåer under lärlingstiden. Som exempel kan nämnas att när du avslutat din tre-åriga gymnasieutbildning inom VVS och börjar som lärling så hamnar du på nivå sju. Det samma gäller för de som har en motsvarande vuxenutbildning. Kravet är naturligtvis att du har avslutat din utbildning med godkända betyg. För den som läst något annat än VVS på gymnasiet och bestämt sig för att byta yrkesinriktning så blir det en lägre period. Men din tidigare utbildning räknas ändå in.

Därefter så jobbar du dig upp till period 10. Det tar runt 3400 timmar för den som har gymnasieutbildningen i ryggen. Under hela den här tiden har du rätt till lön, men den motsvarar vilken period du tillhör. Det är alltså ytterligare en anledning att gå framåt och nå upp till den dag då du kan avge branschprovet och bli en fullfjädrad rörmokare.

Den lägsta lönen när du ligger i period sju är drygt 110 kronor i timmen. Det är inte alls så illa för någon som aldrig arbetat tidigare. När du nått upp till period 10 måste de minst betala dig 153 kronor i timmen, men då är du nästan klar och kan troligtvis allt som krävs för att bli en bra rörmokare. Nu finns det naturligtvis företag som betalar lite mer, det beror på vilket avtal du har med dem.

Hur många lärlingstimmar VVS

Beroende på vad du har lärt dig tidigare så finns det ett visst antal timmar som du måste gå som lärling. Varje period på lärlingstrappan omfattar 850 timmar. Men eftersom alla måste ta någon form av utbildning så blir det alltid en reduktion av antalet timmar. Har du relevant gymnasieutbildning måste du ta dig igenom perioderna sju till 10. Det är fyra gånger 850 timmar eller totalt 3 400.

Hur snabbt du gör det beror på ditt anställningsavtal men även din vilja och förmåga att lära dig nya saker. För varje period måste du uppfylla vissa krav, både teoretiska och praktiska. Företaget du jobbar för ska garantera att du klarat av dem, antingen genom prov eller med praktiskt arbete. Det är en del av utbildningsavtalet som tecknats när du började din tid som lärling.

Så många timmar som lärling

Så om du väljer det längsta alternativet och hoppar över gymnasiet eller Komvux, så ser du på en lärlingstid som ligger på runt fem år. Totalt ska du klara av 8 500 timmar, de tio perioderna som är obligatoriska. Med en arbetsvecka på 40 timmar så blir det cirka 1 700 timmar per år. Och det är baserat på att du klarar av alla prov, både teoretiska och praktiska. Därför är det inte så vanligt att bara gå som lärling. De flesta börjar med att gå en mer täckande utbildning först.

Det här låter som en väldigt lång tid. Men om du tänker på vad en rörmokare ska kunna så är det ganska naturligt att det inte sker över en helg. Du kommer att ha ansvar för stora installationer av olika slag. Om du jobbar med våtrum måste du kunna alla lagar och regleringar. Inom vissa områden gäller det att ha ett grepp om miljövänliga och energibesparande alternativ. Att komma upp med lösningar som inte funnits tidigare, jobba på platser som är svåra att komma åt.

En del väljer att inte ta avslutande provet eller klarar inte av det. Då kan du jobba som rörmokare utan certifikat. Du kan alltid ta provet någon annan gång, men då är det på egen bekostnad och tid. En rörmokare som inte avlagt branschprovet har rätt till 90% av avtalad lön. Så det är bäst för dig själv att satsa allt du kan och se till att få med dig provet. När du nu kan allt som en certifierad rörmokare är det lönsamt att ha papper på det.