Värmepumpstekniker

Värmepumpar som fungerar bra sparar energi. Det är därför det är viktigt att underhålla värmepumpar. Detta gäller i alla värmesystem och kylsystem. Det är en skillnad på 10% till 25% när det gäller energiförbrukning mellan en kraftigt försummad värmepump och en väl underhållen. Detta betyder mycket när det gäller ekonomiska besparingar. I samband med detta krävs underhållning av en yrkesprofessionell, en värmepumpstekniker.

En gång per år, eller efter behov, måste filter rengöras eller bytas. Det är viktigt att underhålla hela värmepumpsystemet som bruksanvisningen säger. Det som minskar luftflödet genom systemet är smutsiga filter, spolar och fläktar. Dessutom påverkar luftflödet systemets prestanda. En minskning av luftflödet minskar systemets totala prestanda och kan potentiellt skada systemkompressorn. Det rekommenderas också att rengöra yttre spolar varje gång de är smutsiga. Att ta bort röran och vegetation runt utomhusenheten är också ett sätt att underhålla värmepumpen. Tillförsel- och returregistrerna måste vara rena och deras fenor skall rätas ut när de böjs.

Dessa är grundläggande sätt att ta hand om värmepumpen som kan göras av ägaren, men en värmepumpstekniker eller rörmokare är vad man behöver när en värmepump inte fungerar. Här är mer information om en värmepumpstekniker – lön, utbildning och hur det skiljer sig som yrke från rörmokare.

Värmepumpstekniker lön

En värmepumpsteknikers lön beror på hur länge han har jobbat. I genomsnitt har en värmepumpstekniker en ingångslön på 29.500 kr. Lönen för en värmepumpstekniker är direkt proportionell till dennes erfarenhet på jobbet.

Ingångslön

Med mindre än fem års erfarenhet får man titeln ingångsnivå. Vanligtvis börjar man på en lön mellan 26.000 och 29.500 kr. Dock kan man tjäna betydligt mer det finns möjlighet till att jobba övertid.

Mellan-karriär

Anställda med 5-10 års erfarenhet passar denna nivå. En pumptekniker i mitten av karriären kan förvänta sig att ha runt 32.000 kr för dennes genomsnittliga totala kompensation. Dock så kan man, som med många andra hanterverkaryrken, tjäna betydligt mer genom att jobba övertidstimmar.

Erfaren

En pumptekniker som arbetar i 10-20 år är redan på den erfarna nivån. Här pratar vid ett genomsnitt på 34.000 kr för en genomsnittlig lön.

Sen-karriär

Om en pumptekniker har arbetat i 20 år är han på sen-karriärnivå. Det betyder att denne person kan förvänta en lön som är något högre än en värmepumpstekniker som har jobbat 10-20 år totalt.

Värmepumpstekniker utbildning

För att bli värmepumpstekniker kan man få en certifikatkurs i högskolor som erbjuder utbildning. Tekniker från andra områden och yrken som vill veta mer om hur värmepumpstekniken fungerar kan registrera sig. Dessutom är denna kurs inte bara för ingenjörer eller andra yrken. Värmepumpskolor kan tillgodose ett brett utbud till allmänheten. Detta kan vara en karriärmöjlighet för människor som älskar mekanik, reparation och pumpar. Dessutom kan de också lära sig pumpterminologi.

Värmepumpstekniker distans

Det finns också onlinekurser på distans, som ofta inkluderar drift och underhåll av vatten-till-vatten, vatten-till-luft, mark-till-luft, luft-till-luft, solassisterat, dubbelt bränsle, geotermiskt, splitsystem samt info om förpackningsmodeller. Kursen kan också innehålla instruktioner om prestationskoefficient, energieffektivt förhållande och balanspunkter. Installationer kommer också att hanteras såväl som komponenter, kontroller, uppstart och hantering. Lärande om värmepumpar kan ske genom onlineutbildning (på distans) och genom att bekanta sig med en kurshandboken.

Att få en avancerad utbildning som värmepumpstekniker kan göras genom inskrivning på yrkeshögskolor. Välj de som erbjuder inlärning av värmepumpar eller anmäl dig till onlinekurser som ger certifiering.

Skillnaden mellan värmepumpstekniker och rörmokare

Vad är skillnaden mellan en rörmokare och värmepumpstekniker? Enkelt sagt så är värmepumpsteknikers jobb mer tekniskt. Medans rörmokarens jobb är mer praktiskt.

Värmepumpstekniker

 • Kontrollera filter, ankor, fläktar och inre spolar för att se om det finns smuts och andra element
 • Kontrollera om det finns ett tätningskanalläckage
 • Reglera tillräckligt luftflöde genom mätning och korrigera eventuella fel med kylmedium
 • Se om det finns några kylmedelsläckor
 • Kontrollera de elektriska plintarna och vid behov, för att rengöra och fixera anslutningarna och applicera isoleringsbeläggningen
 • Byt oljor i motorerna och kontrollera bälten för täthet och slitage
 • Kontrollera om elstyrningen är korrekt för att säkerställa att uppvärmningen är låst när termostaten kräver kylning och vice versa
 • Kontrollera om termostaten är korrekt

Rörmokare

 • De ansvarar för rördelar, använder kopplingar, hanterar slangar och rördelar, väljer rätt klämmor, cement, bultar och plastlösningsmedel. De ansvarar också för lödning, tätning, hårdlödning och svetsutrustning.
 • De underhåller rör och andra VVS-inventarier med luft eller vatten. De upptäcker också om det finns läckage i mätarna genom att observera tryck.
 • De ser till att inga byggkoder och specifikationer bryts.
 • Det är också en del av deras uppgift att utarbeta enklare kostnadsberäkningar och det skriftliga ordet för det. De ansvarar också för att hantera kontrakten och se till att det händer.
 • De studerar byggplaner och kontrollerar strukturerna för att säkerställa att material- och utrustningsbehov är exakt vad som tillhandahålls. De tar också hand om att sekvensera rörinstallationerna. Utöver det planerar de installationerna, särskilt kring eventuella hinder som elektriska ledningar.
 • De håller register över uppdrag, och det är också de som utarbetar nödvändiga arbetsrapporter.

Här har du alltså en summering av vad det innebär att arbeta som värmepumpstekniker, vad för lön man kan vänta sig och vilka skillnader som gäller när det kommer till yrkets skillnader med att var rörmokare. Förhoppningsvis har denna artikel gett dig mer kött på benen och du kan nu med klarhet se exakt vad som kan förväntas av yrket. Dessutom är det ofta intressant att se på lönenivåerna och hur det kan skilja sig beroende på hur mycket erfarenhet man har.
Värmepumpstekniker är inte lika ”traditionellt” som rörmokaryrket, i och med det att yrket bygger på nya ”teknik” i vårt samhälle. Det är idag lättare än någonsin att hitta utbildningar på nätet som tar dig igenom det mest fundamentala med yrket och det är inte lika stor fokus på yrkeshögskolor idag och de utbildningar de har att erbjuda.