Mälardalen VVS certifieras för säker vatten

Mälardalen VVS Örebro har tagit ett stort steg och auktoriseras för Säker Vatten. Med en hög servicenivå och utrustning av högsta klass är Mälardalen VVS Örebro ett av branschens ledande företag i Sverige. Auktoriseringen för säker vatten är ett nytt steg i rätt riktning och vi stannar inte där! Vi växer ständigt och fortsätter att sätta standarden för implementeringen av bland annat bergvärme.

Vad innebär det att auktoriseras för Säker Vatten?

Många VVS företag strävar efter att auktoriseras för Säker Vatten. Kraven på företagen som auktoriseras är väldigt höga för att säkerställa kvalitetsnivån. Som kund ska du kunna känna dig trygg när du bestämmer dig för att anlita ett VVS företag. Med auktoriseringen vet du att företaget genomgått en rigorös kontroll och är pålitliga under och efter arbetet utförs.

Vad krävs för att bli auktoriserad av Säker Vatten?

Att auktoriseras av Säker Vatten innebär att alla aspekter av VVS företaget godkänns. Utöver kraven på företaget kontrolleras även de anställda. Alla anställda som utför arbeten är certifierade och försäkrade, vare sig det handlar om montörer, vatteninstallerare eller arbetsledare. Här är lite av det som krävs för att auktoriseras av Säker Vatten:

  1. Branschlegitimationer från NEXUS
  2. Ansvarsförsäkring på minst 10 miljoner kronor
  3. F-skatt
  4. Minst en anställd med godkänd utbildning i Byggregler och normer
  5. Minst en anställd med godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation
  6. Minst en anställd med VVS certifikat

Säker vatten utför dessutom stickprov på samtliga auktoriserade VVS företag för att försäkra sig om att kraven upprätthålls efter auktoriseringen. Enbart godkända och auktoriserade VVS företag får marknadsföra sig som auktoriserade av Säker Vatten.

”Kvalitet, service och trygghet går hand i hand hos oss.”

– Jesper Rasch, VD Mälardalen VVS Örebro

Säker Vatten

Säker Vatten grundades 2005 av VVS-branschen för att motverka risker för bland annat vattenskador och brännskador. Kunder som gav uppdrag till VVS företag hade i regel svårt att kontrollera kvalitén på arbetet som utfördes och det ledde i många fall till problem med skador. Säker Vatten blev därför det regelverk som kontrollerar VVS företagen och auktoriserar de som håller sig till regelverken.

Utöver företagen så har Säker Vatten dessutom krav på produkter och material som använd i uppdrag. Detta för att kunder alltid ska känna sig trygga när de får hjälp av auktoriserade VVS företag.

Utbildningar med säker vatten

Säker Vatten tillhandahåller utbildningar och kunskapsprov som en del i auktorisationen. Alla utbildningar utförs av godkända utbildningsföretag och lärare. De anställda måste klara av hela utbildningen och därefter kunskapsprovet. Därefter har de 6 månader på sig att ansöka om auktorisation där alla andra krav upprätthålls parallellt med den anställdes godkända utbildning. Dessa utbildningar finns tillgängliga hos Säker Vatten idag:

  • Utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag
  • Utbildning i Byggregler och normer för VVS-företag
  • Utbildning i Säker Vatteninstallation för VS-projektörer

Säker vattens lista på upphörda auktorisationer och varningar

Du kan idag enkelt ta kontrollera VVS företag på Säker Vattens hemsida. Alla auktoriserade företag indexeras och kan sökas fram med hjälp av företagsnamnet eller organisationsnumret. Det är viktigt att alltid kontrollera VVS företaget som marknadsför sig som auktoriserat innan man påbörjar ett uppdra.

Säker Vatten listar dessutom företag med upphörda auktorisationer här.

Tjänster med Mälardalen VVS

Våra rörmokare installerar och reparerar rör till alla typer av fastigheter i Örebro. Mälardalen VVS har de senaste åren specialiserat sig inom rörinstallationer som håller hög standard på funktionalitet. Att ha fullt fungerande rör är något vi alla förväntar oss och om problem uppstår är det viktigt att man har rätt hjälp tillgängligt.

Vi arbetar inte bara med problemen som finns, men även proaktivt. Detta för att du som kund ska kunna ha ett fungerande rörsystem i överskådlig framtid och slippa tänka på att problemen återuppstår. Våra rörmokare arbetar ingående när de installerar nya rör och finns tillgängliga även efter jobbet är utfört.

För dig som planerar att bygga nytt eller bygga ut sätter vi på Mälardalen VVS upp allt som behövs innan, efter eller parallellt med bygget. Vi installerar rör, sätter upp värmepannor och ser till att ni har ett fullt fungerande rörsystem.

Som samarbetspartner har ni tillgång till stor kompetens inom VVS och slipper oroa er över att ha missat något. Utöver ovan nämnda arbeten sätter vi dessutom in golvvärme. Alla arbeten Mälardalen VVS utför säkerställs av vårt kvalité och miljösystem. Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder och tveka inte att höra av er till oss vid frågor/funderingar.