Mälardalen VVS auktoriseras för ansulex kökssläcksystem

Ett automatiskt kökssläcksystem är oerhört viktigt att ha i vilket storkök som helst. Försäkringsbolagen kräver ofta att det finns installerat men framförallt är det till för din skull. Ett storkök brinner ofta kraftigt när en eldsvåda väl uppstår och är inte sällan övertänt när brandkåren väl anländer. Ett kökssläcksystem dämpar elds utvecklingen till brandkåren kommit på plats eller släcker i bästa fall branden på egen hand.

Nu erbjuder Mälardalen VVS kökssläcksystem från Ansul

Ansul är en marknadsledande lösning för brandmaterial från USA. Mälardalen VVS är mycket stolta över att meddela att vi nu som certifierade servicetekniker för Ansulex blir er installatör för detta välrenommerade kökssläcksystem. Vi sköter allt från projektering till installation och service. Kontakta oss redan idag för mer information.

Hur fungerar systemet?

Ansulex kökssläcksystem är ett automatiskt släcksystem speciellt framtagen för fettbränder. Systemet är utrustat med en speciell vätska som ligger kvar på de föremål som brinner och alltså inte dunstar bort direkt. Vätskan är helt ofarlig för människor och tvättas bort vid saneringen efter branden. Systemet är helautomatiskt men har även ett manuellt läge. Små diskreta behållare för vätskan monteras i anslutning till systemet. Dessa monteras i regel i skåp avsedda för kökssläcksystemet.

Vart lämpar sig systemet?

Ansulex kökssläcksystem finns installerat på över 10.000 restauranger och kök i Sverige. Stora kedjor som Burger King och McDonald’s har systemet installerat då systemet som sagt är speciellt lämpligt för kök som hanterar olja och grillar. Olja brinner kraftigt och konventionella brandsläckare med pulver räcker inte för att bekämpa en brand i den här typen av kök. Ansuls kökssläcksystem är speciellt framtaget för att bekämpa eld som innefattar frityrolja och dylikt. I och med att vätskan ligger kvar så minskas risken får så kallad återantändning – alltså att elden får nytt liv under själva släckningsarbetet.

Vad kostar det att installera Ansulex kökssläcksystem?

Installationen av systemet anpassas efter det kök det installeras i. Kontakta oss på Mälardalen VVS i Örebro om du är intresserad av kökssläcksystem så gör vi en individuell kalkyl där vi tittar på era behov.

Service och underhåll

Var sjätte månad behöver anläggningen ses över. Till exempel så byts en del utrustning för själva branddetekteringen ut och vissa munstycken. Vi på Mälardalen VVS ser till att servicen utförs korrekt. Efter 10 år är det dags för besiktning av systemet och då byter man även ut all vätska samt spolar rent alla ledningar. Självklart utför vi även denna service. Ansulex kökssläcksystem är utförda enligt en standard som heter NFPA 17A, “Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems”. Standarden anger hur kontroll och underhåll ska ske och denna standard följer även MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) regler för återkommande kontroll.

All service ska utföras av certifierade servicetekniker som utbildat sig speciellt för service av Ansuls kökssläcksystem.

När är det läge att se över nuvarande lösning?

Det har hänt mycket inom området för brandskyddslösningar de senaste åren. Kanske sitter ni i en fastighet med några år på nacken och tagit över ett lite äldre system? Då kan det vara läge att se över den lösningen och eventuellt byta ut systemet mot mer modern utrustning. Lika så om ni tagit över ett kök och ska ha en annan typ av användning än de tidigare ägarna. Använder man mer olja i sitt kök än tidigare användare så ändras även behovet av kökssläcksystem. Därför är det alltid bra läge att kontakta Mälardalen VVS i Örebro för att höra sig för vad som är den bästa lösningen för just er verksamhet.