Installation av bergvärmepump

Det är ett ganska stort arbete att installera en bergvärmepump. Du måste borra ett djupt hål, vilket kan gå ganska långt ner om berggrunden inte ligger högt upp. Sedan ska hela systemet installeras och kopplas ihop med uppvärmningen i ditt hus. Hur fungerar då en bergvärmepump? Vad måste du tänka på vid installationen?

Principen bakom bergvärme är att utnyttja den konstanta solvärme som lagras nere vid berggrunden. Just nu installerar vi mycket bergvärme i Örebro. Bergvärmen håller en jämn temperatur hela året om och påverkas inte av yttre faktorer. Ett hål borras och rör förs ner. De har en vätska inom sig som inte fryser, och som värms upp av den värme som finns där nere. Sedan komprimeras den och blir ännu varmare och värmer upp vatten som sedan cirkulerar i huset.

Ett helt nytt system

I äldre hus är elementen ofta ganska små. Detta innebär att temperaturen måste vara högre för att kompensera storleken. Detta passar inte ihop så bra med bergvärme, så det kan vara läge att skaffa modernare och större element som inte är lika varma men som värmer upp rummet mer än tillräckligt. Bergvärme fungerar också mycket bra som energikälla för golvvärme. Det är inte bara i badrummet som du kan få en behaglig, jämn temperatur genom att installera ledningar i golvet.

Allt detta kan innebära stora kostnader och installation. Men när du ändå kostar på dig att byta till en bergvärmepump så lönar det sig att hela systemet fungerar bra. Du har flera bra möjligheter med bergvärme, speciellt om det kopplas till ett väl fungerande system för uppvärmning av huset.

Samtidigt kan du föra det genom ett kylsystem under sommaren. Bergvärmen är ju då svalare än luften ovan jord, och kan användas i ett luftkonditioneringssystem. Den varma luften kan sedan ledas ner till jorden igen, för att sparas till vintermånaderna. Samma bergvärmepump kan alltså användas både för att värma upp och kyla ner huset. Du sparar in en massa el, för att inte glömma hur miljövänligt det är.

Installera en bergvärmepump

Den totala kostnaden av installationen för bergvärme här i Örebro brukar ligga på mellan 100 000 till 200 000 kronor. Av dessa är cirka hälften själva pumpen, medan borrningen ligger på ungefär 35% av utgifterna. Vilken pump som är bäst för dig kan bero på flera olika faktorer.

Storleken på huset, antal kubikmeter som ska värmas upp, är naturligtvis en grundläggande faktor. Antalet personer som bor i huset kan också påverka hur mycket energi som går åt. Borrhålets djup är en annan faktor att tänka på när du väljer hur pass stark pump du behöver.

En medelstor villa behöver en pump som alstrar runt 7- 12 kW. I och med att en bergvärmeinstallation är en ganska stor investering bör du dock inte snåla vid inköp av värmepump. Det kan löna sig i längden att ha en lite starkare, mer effektiv pump. Den kostar mer att köpa in, ligger kanske i det övre spektrumet för priser, men det kan vara den allra bästa för dig.

Pumpa med garanti

De flesta bergvärmepumpar har en garanti som sträcker sig på två till tre år. Detta ger dig en trygghet om något skulle hända. Du kan också förlänga denna garanti upp till 18 år i vissa fall. Eftersom en bergvärmepump beräknas hålla i runt 20 år så har du ett bra skydd.

Pumpen är även täckt av hemförsäkringen. Med alla dessa möjligheter kan du vara säker på att få hjälp om det skulle behövas. Eftersom det är en dyr installation är det ofta bäst att välja en tillvalsförsäkring om det är möjligt.

Självklart så finns vi på Mälardalen VVS här för att hjälpa dig så har du frågor eller undrar du över något? Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig