Vattenhårdhet

Vattenhårdhet handlar om hur mycket mineraler vattnet innehåller, olika mängder av mineraler påverkar hur pass hård vattnet är. Att det är skillnad på dricksvatten beroende på varifrån det har sitt ursprung, är det kanske inte alla som har reflekterat över. En aspekt som ofta skiljer vatten från olika ursprungskällor är dess hårdhetsgrad. Vattenhårdhet innebär ett mått på hur stor mängd av olika mineraler vattnet innehåller, i synnerhet mängden kalcium och magnesium som har upplösts i vattnet påverkar vattnets hårdhet. Som generell tumregel kan sägas att vattnets hårdhet ökar då förekomsten av kalcium- och magnesiumjoner är högre.

Mineralerna i vattnet kommer från jord, sten och bergväggar där vattnet har rört sig. Små mängder mineraler blandas med vattnet och bildar en vattenlösning. I Sverige är det dricksvatten som konsumeras oftast mjukt tack vare de bergtyper: urberg och morän, som är vanligt förekommande både i svenska ytvatten och grundvatten. Men även hårt vatten förekommer här i Sverige, särskilt i kommuner med mer kalkrika vattenkällor. Kring till exempel Uppsalaslätten, på Öland och Gotland och på de flesta platser i Skåne är vattnet hårt.

Hur mäter man vattenhårdhet?

Vattenhårdhet anges i tyska hårdhetsgrader, °dH, och är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju högre upp på skalan, desto mer av dessa mineraler, och således hårdare vatten. Skalan för °dH och vattenhårdhet brukar anges ungefär såhär:

  • <2 = mycket mjukt vatten
  • 2–5 = mjukt
  • 5–10 = medelhårt
  • 10–20 = hårt
  • 20 = mycket hårt vatten

Vanligen är det i svenska hushåll lämpligt att utgå från den första kategorin, mjukt vatten, även om en viss variation förekommer mellan olika kommuner. En potentiell nackdel med hårt vatten är att det går åt mer tvättmedel om doseringen görs korrekt. Det finns möjlighet att köpa särskilda vattenmjukgörare som kan installeras i en fastighet, vilka filtrerar vattnet och sänker mineralnivåerna.

Är hårt vatten farligt?

Att dricka hårt vatten är generellt inte förknippat med några hälsorisker och det finns ingen evidens för att vattnets hårdhet skulle ha några negativa effekter på människan. Det finns till och med studier som gett indikationer till att hårt vatten skulle ha gynnsamma effekter på hälsan. Det skulle i så fall sannolikt bero på innehållet av magnesium som har en positiv påverkan på kroppen. Faktum är att både kalcium och magnesium är viktiga mineral för människan och genom att konsumera ett medelhårt vatten kan vi potentiellt få i oss ungefär 5 procent av dagsbehovet av dessa mineraler. Samtidigt är det värt att påpeka att det enligt Världshälsoorganisationen (WHO) inte finns någon data som säkerställer ett kausalt samband för att bevisa de påstådda hälsofördelarna med att dricka hårt vatten. Världshälsoorganisationen publicerade även en rapport 2011 med namnet ”Hardness in Drinking-water”.

Ta reda på vattenhårdheten

Vattenhårdheten i Sverige kan variera mellan olika kommuner i Sverige. Det finns olika sätt att testa vattenhårdheten hemma, antingen genom att köpa färdiga ”kit” för ändamålet, eller genom att göra enklare hemtester med rengöringsmedel såsom tvål och diskmedel. Tillförlitligheten för denna typ av tester kan dock variera. Det bästa sättet för de allra flesta är att ta reda på vad som gäller i kommunen genom att söka informationen antingen direkt från kommunen, eller hos det lokala bolag som tillhandahåller dricksvattnet där.

Om man däremot har en egen vattenkälla t.ex brunn eller liknande.
Så behöver man ta ett eget prov på vattnet för att kunna avgöra dels kvalitén på vattnet men även hårdheten på vattnet. Själv klart är det något som våra rörmokare gärna hjälper dig med.

Vattenhårdhet i olika kommuner

Vattenhårdhet varierar från kommun till kommun

Arboga

Vattenhårdheten i Arboga ligger mellan 4 till 4,5 °dH och varierar beroende på vilken del av Arboga man bor. I själva Arboga ligger vattenhårdheten på 4,5 °dH medans i Götlunda och Lunger är vattenhårdheten lägre och ligger på cirka 4 °dH.

Hallsberg

Karlskoga

Vattnet i Karlskoga ligger på 4,5 °dH vilket betyder att vattnet i Karlskoga räknas som mjukt.

Kumla

Örebro