Sekretesspolicy

Vi använder oss utav cookies även kallade kakor för att föra besök statisk, men även för att få en bättre förståelse för vart våra besökare spenderar sin tid på våran webbplats. Du som besökare kan ta bort våra kakor via inställningarna i din webbläsare.

Vilka cookies använder ni er av? 

Vi använder oss utav cookies ifrån Google analytics, Cloudflare samt en del egna kakor. 

Vilket syfte har ni med era cookies?

Vårt syfte med cookies är endast att få en överblick över hur våran websida används.

Om jag har fler frågor vart kan jag vända mig i så fall?

Om du har fler frågor som handlar om våran användning av cookies, Så får du gärna kontakta oss via uppgifter som finns här