Nyheter Mälardalen VVS Örebro

Följ oss på vår spännande och lärorika resa som företag, i vår strävan efter att göra dig som kund nöjd. Här kommer vi regelbundet lägga upp nyheter.

Dags att sluta med oljan

Publicerat 2018-03-15 Senast redigerad 2019-01-13 Kategorier: VVS

Priset på olja förväntas stiga successivt kommande år - mycket på grund av krympande utbud men fortsatt efterfrågan. Trots ihärdiga försök från politiker och internationella organisation har man inte lyckats minska användningen av fossila bränslen i din omfattning som krävs.

Den globala uppvärmningen är dock i full gång och om vi människor av den här generationen inte gör någonting nu så kommer vi lämna över en planet i ganska dåligt skick till våra barn. Det är stor skillnad mellan länder gällande utsläpp av koldioxid. U-länderna har inte samma möjlighet som till exempel Sverige att arbeta med styrmedel och incitament för omställningar till klimatsmarta bränslen. Det är också därför som vi i Sverige har ett globalt ansvar att förvalta vår möjlighet att vara med och utveckla framtidens bränslen.

Läs mer...

Hur fungerar bergvärme?

Publicerat 2018-02-28 Senast redigerad 2019-01-13 Kategorier: VVS

Bergvärme är ett alldeles utmärkt sätt att förse ditt hus med värme. I princip handlar det om att utnyttja jordens egna resurser, utan att förstöra dem. Det är ett relativt stort jobb att installera anordningen, men när den väl är på plats tar det inte lång tid innan du tjänat in kostnaden. Välj en lokal installatör. Mälardalens VVS erbjuder tjänster och service inom VVS i Örebro.

Nere vid berggrunden är temperaturen jämn hela året om. Solen värmer upp jorden och berget, och den värmen slipper inte ut så lätt. Den lagras nere i berggrunden, speciellt under den varma årstiden. Det är så pass långt nere att det inte påverkas av vädret ovan jord. Vanligtvis ligger temperaturen här på runt 7 grader. Genom att borra ett hål som når ner till den nivån kan du utnyttja denna konstanta värme.

Läs mer...

Daikin värmepumpar

Publicerat 2018-01-20 Senast redigerad 2019-01-13 Kategorier: Daikin

Det är först nu som vi på Mälardalen VVS med stor entusiasm och tillförsikt som kan presentera Daikin som vårt nya tillskott i partner portföljen säger Jesper Rasch, VD på Mälardalen VVS.

”Vi har kunnat utbyta nödvändig information med vår nya partner och gjort den samlade bedömningen att ett tätt samarbete i form av partnerskap med Daikin har goda utsikter att bli framgångsrikt. Målet är att Mälardalen VVS unika tjänster och tekniska kunnande tillsammans med Daikins höga kvalitet, utbud i kombination med personella expertis skall bli avgörande i de mest krävande kundförfrågningar som bolaget hanterar idag, avslutar Jesper" Vore inte livet enklare om du kunde räkna med ett inomhusklimat som är lika behagligt vare sig det är sommar eller minusgrader ute. Du liksom jag vet att tekniken möjliggör detta, men att det sannolikt är en orimligt dyr lösning för gemene man.

Läs mer...

Minska energiförbrukning i hemmet

Publicerat 2017-12-20 Senast redigerad 2019-01-13 Kategorier: VVS

Att försöka minska sin egen energiförbrukning är mer relevant än någonsin. I en värld med fortsatt höga utsläpp ser vi hur det blir allt svårare för världens länder att nå klimatmålen och undvika att temperaturen på jorden stiger. Människor börjar nu i allt större utsträckning se problemen och allvaret i detta och vill göra vad dom kan för att dra sitt strå till stacken. Vi ska nu titta närmare på vad man kan göra i sitt eget hem för att minska energianvändningen och förbrukningen - för det är ju inte bara miljön som tjänar på en förändring - utan även din plånbok. Här följer 5 konkreta tips!

Läs mer...